Nieuws

Rechtbank beveelt deskundigenbericht e-screener

Bron: KNSA Op 18 februari 2021 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het verzoek van de KNSA en de KNJV voor een voorlopig deskundigenbericht inzake de e-screener. Al eerder (27 november 2020) publiceerde de KNSA hierover: Deskundigenbericht voor e-screener met de verwachting dat de rechter dat voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. Dat is met deze uitspraak […]

Rechtbank beveelt deskundigenbericht e-screener Lees verder »

KNSA richt zich tot Tweede Kamer inzake e-screener, herziening Wwm en coronamaatregelen

Bron: KNSA In een brief van 26 januari 2021, gericht aan een aantal geselecteerde Kamerleden, tevens lid zijnde van de Commissie Justitie en Veiligheid, vraagt de KNSA aandacht voor een groot aantal lopende kwesties. De KNSA geeft hierin haar visie over de stand van zaken met betrekking tot het disfunctioneren van de e-screener en reageert

KNSA richt zich tot Tweede Kamer inzake e-screener, herziening Wwm en coronamaatregelen Lees verder »

Korpscheftaken weer gesloten

Bron: KNSA De Nationale Politie heeft de KNSA op 17 december laten weten dat in verband met de lockdown in Nederland, helaas de politie afdelingen Korpscheftaken geen aanvragen voor verlenging van wapenverloven of nieuwe aanvragen voor wapenverloven in behandeling zal nemen. Dat geldt tevens voor het bij- en afschrijven van vuurwapens. Deze maatregel geldt in

Korpscheftaken weer gesloten Lees verder »

Maatregelen m.b.t. corona crisis

U zult hoogstwaarschijnlijk op de hoogte zijn van het aanscherpen en uitbreiding van maatregelen om de strijd tegen het COVID-19 virus (corona) aan te gaan. De RIVM heeft op haar website de aangescherpte maatregelen op een rijtje gezet deze zijn te raadplegen via de volgende link; https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen De maatregelen zoals die nu van kracht zijn,

Maatregelen m.b.t. corona crisis Lees verder »

KNSA reageert op brief van minister J&V aan Tweede Kamer inzake E-screener

Bron: KNSA In aanloop naar het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, heeft de minister de Tweede Kamer per brief van 14 februari 2020 geïnformeerd. –  Klik hier om de brief van de minister te lezen.–  Klik hier voor reactie van KNSA op brief minister J&V Het

KNSA reageert op brief van minister J&V aan Tweede Kamer inzake E-screener Lees verder »

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen

Bron: KNSA Helaas zijn door de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den Haag in kort geding de vorderingen van de KNSA en de KNJV (Jagersvereniging) afgewezen in de procedure over de e-screener die gevoerd is tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De voorzieningenrechter is, zo leert een eerste lezing van het vonnis, van oordeel

Vorderingen KNSA en KNJV over e-screener in kort geding afgewezen Lees verder »

Scroll naar boven