Disclaimer/Privacyverklaring

Schietvereniging Flakkee (verder te noemen SVF)
Goedgekeurd bij Koninklijkbesluit Nr. 36
Erkend Ministerie van Defensie Nr. 390.983/a
Erkend door Ministerie van J&V
Aangesloten bij KNSA als vereniging Nr. 2500
Ingeschreven K.v.K. Dordrecht Nr. 40321530

DISCLAIMER

Copyright
De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Schietvereniging Flakkee (verder te noemen SVF).

Aansprakelijkheid
De website van SVF is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kunnen van SVF de bestuurders en leden hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. SVF kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links en informatie, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook.

Geen garantie
SVF garandeert op geen enkele wijze de nauwkeurigheid, validiteit, tijdigheid, volledigheid of beschikbaarheid van alle verkregen of samengestelde informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt aangeboden in de feitelijke staat, is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. SVF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Verwijzingen naar andere sites
SVF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Afgeschermde informatie
SVF biedt de mogelijkheid aan leden van SVF om zich aan te melden voor het afgeschermde deel op deze website. Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, SVF zal deze informatie nooit aan derden doorgeven. De informatie wordt alleen voor deze site gebruikt in verband met onze services. (zie Privacyverklaring)

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

SVF behoudt zich het recht voor ten alle tijde zonder verdere motivering, deze website te wijzigen en/of te verwijderen.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Schietvereniging Flakkee (verder SVF) verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de website van SVF bezoeken of gebruiken.

Gebruik van de persoonsgegevens
SVF verwerkt gegevens van u indien u:

 • zich aanmeld om de afgeschermde leden pagina’s te kunnen bezoeken.
 • zich aanmeld voor kennismaking SVF.
 • enig contact formulier invult voor verenigingsdienst of informatieverstrekking.
 • een aankoop doet van de vereniging

SVF verzamelt daarbij alle door u verstrekte gegevens zoals;

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • leeftijd
 • gender
 • bankrekeningnummer

SVF kan deze gegevens gebruiken om;

 • verzoeken van u in behandeling te nemen
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit
 • dienstverlening aan u te verbeteren
 • contact met u op te nemen of te onderhouden
 • een aanvraag voor een dienst van SVF aan u in behandeling te nemen.

Informatie wijzigen en bezwaar
U kunt contact opnemen met het secretariaat van SVF via brief of via een email aan info@svflakkee.nl voor;

 • meer informatie over de wijze waarop SVF persoonsgegevens verwerkt
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring

U heeft daarbij de volgende rechten;

 • recht van inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op verwijderen gegevens
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging van uw gegevens

 • SVF zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • SVF zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen

Derden

 • SVF zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, uitzondering hierop zijn verplichte gegevens aan organisaties die voortvloeien uit uw lidmaatschap bij SVF (bijv. KNSA) alsmede daartoe verplicht is of wordt op grond van Wet of gerechtelijke uitspraak.

Wijzigen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan, deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Scroll naar boven