Minister geeft Tweede Kamer update herziening traject Wwm

Bron: KNSA

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent de voortgang van het traject inzake de herziening van de Wet wapens en munitie. Voor het lezen van deze brief klik hier.

Ofschoon de brief geen nieuwe elementen bevat, kunnen sommige voornemens die in de bijlage “onderwerpen die worden verkend en uitgewerkt” staan vermeld, de schietsportbeoefening in Nederland onnodig schade toebrengen. De KNSA zal in de komende tijd uiteraard alles in het werk stellen om de belangen van de schietsport te behartigen.

Scroll naar boven