KNSA richt zich tot Tweede Kamer inzake e-screener, herziening Wwm en coronamaatregelen

Bron: KNSA

In een brief van 26 januari 2021, gericht aan een aantal geselecteerde Kamerleden, tevens lid zijnde van de Commissie Justitie en Veiligheid, vraagt de KNSA aandacht voor een groot aantal lopende kwesties.

De KNSA geeft hierin haar visie over de stand van zaken met betrekking tot het disfunctioneren van de e-screener en reageert op de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 18 december 2020 aan de Tweede Kamer inzake de verdere herziening van de Wet wapens en munitie.

Ten slotte vraagt de KNSA aan de Tweede Kamer aandacht voor het niet eenduidig toepassen van de coronamaatregelen door de politie bij verlofhouders.

Voor het lezen van deze brief klik hier: Brief KNSA van 26 januari 2021

Scroll naar boven