Hoeveelheid patronen thuisopslag onder druk.

Bron: KNSA

Onaangenaam verrast is de KNSA met de mededeling van het Ministerie van I&W dat bij een aanpassing van het Besluit (BAL), het beleidsvoornemen is om het aantal patronen dat sportschutters maximaal voorhanden mogen hebben van 10.000 te verlagen naar 5.000 stuks. Dit voornemen komt voort – aldus het Ministerie – uit een verzoek van de Nationale Politie vanwege het mogelijk weglekken van vuurwapenpatronen. De KNSA heeft in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen om bij wijziging van het BAL, en passant, het aantal patronen dat verlofhouders voorhanden mogen hebben, te verlagen. 

Nog scherper heeft de KNSA gereageerd op de suggestie dat er patronen zouden weglekken; een ernstige beschuldiging die op geen enkele wijze kan worden onderbouwd. De KNSA heeft daaraan toegevoegd dat met deze suggestie het Ministerie een grote groep gezagsgetrouwe burgers die aan de strengste screeningseisen voor het verkrijgen van een wapenverlof moeten voldoen, wordt gecriminaliseerd. De suggestie, zo meldt de KNSA aan het Ministerie, dat sportschutters dergelijke handelingen zouden plegen, werpen wij verre van ons. Het Ministerie van I&W is met argumenten erop gewezen dat door een verlaging van het maximumaantal patronen een groot aantal sportschutters ernstig wordt gedupeerd. Met name actieve wedstrijd-sportschutters en topsportschutters beschikken vaak ook over grote voorraden patronen, om hun sport te kunnen beoefenen. Zij worden in die sportbeoefening door deze maatregel ernstig belemmerd. 

De KNSA hoopt dat het Ministerie van I&W alsnog terugkomt op dit onzalige voornemen. Een bericht daarover wordt nog in spanning door ons afgewacht.

Scroll naar boven