Maatregelen m.b.t. corona crisis

U zult hoogstwaarschijnlijk op de hoogte zijn van het aanscherpen en uitbreiding van maatregelen om de strijd tegen het COVID-19 virus (corona) aan te gaan.

De RIVM heeft op haar website de aangescherpte maatregelen op een rijtje gezet deze zijn te raadplegen via de volgende link;

De maatregelen zoals die nu van kracht zijn, zullen volgens de minister van J&V, Ferd Grapperhaus komende week opnieuw worden geëvalueerd. Daarbij zou het kunnen dat maatregelen verkort worden, maar vooralsnog zijn ze nu onverkort van kracht.

Korpscheftaken.
In verband met de crisis, zijn alle afspraken door de Korpscheftaken van politie opgeschort.
Mocht uw verlof binnen de tijd dat de maatregelen van kracht zijn verlopen, dan blijft uw verlof geldig.
Het beleid is namelijk aangepast en wordt zolang de crisis duurt gedoogd.

Voor meer info, zie hiervoor de volgende links;

Het is natuurlijk zaak, dat uzelf de berichtgeving m.b.t. verloven regelmatig raadpleegt.

Scroll naar boven