De vereniging

Verenigingsinformatie.

De schietsport is een in Nederland een nog steeds groeiende sport. Schietvereniging Flakkee is één van de verenigingen op Goeree – Overflakkee waar de mogelijkheid wordt geboden deze sport te beoefenen. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (K.N.S.A.). Alle leden zijn dus automatisch lid van de K.N.S.A.  Onze vereniging is door de K.N.S.A. gecertificeerd.

Op donderdag- en vrijdagavond (19.00 – 22.00 uur) en zaterdagmiddag (15.00 – 18.00) kan er bij ons geoefend worden in diverse disciplines.

Er zijn 6 banen van 12 meter en 6 banen van 25 meter. Om aspirant-lid te kunnen worden, moet je minimaal 18 jaar zijn. Voor jeugd gelden andere regels en leeftijdscategorieën.  De eerste drie keer die je bij ons komt, worden gezien als kennismaking bezoeken en zijn dan ook geheel vrijblijvend en kosteloos. Bij de derde keer moet je beslissen of je lid wilt worden.

Als je aspirant-lid wilt worden, gaan wij je aanmelden bij de K.N.S.A.. Voor die aanmelding heb je een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Zonder dit formulier kun je geen lid worden. De aanvraag loopt via de vereniging.

De contributie bedraagt totaal € 225,00 per jaar, dit is inclusief de contributie van € 42,50 voor de K.N.S.A.. Nadere informatie over de contributie krijg je bij het kennismakingsgesprek.

Een vast- en verplicht onderdeel is dan ook het volgen van de veiligheid cursus, die intern wordt georganiseerd. Als blijkt dat je voldoende gevorderd bent kun je overgaan op klein kaliber vuurwapens. Daarnaast is er een cursus, hoe te leren omgaan met diverse soorten wapens. Ook hier krijgt u een aantekening van bij goed gevolg.

Ten behoeve van nieuwe leden en leden die geen eigen wapen hebben, beschikt de vereniging over voldoende wapens, die kosteloos kunnen worden gebruikt. De te gebruiken munitie en schietkaarten worden bij de vereniging gekocht. De niet gebruikte of verschoten munitie wordt bij de vereniging bewaard. Meenemen is ten strengste verboden, tenzij je een “verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen” en/of munitie hebt voor het kaliber waarmee geschoten is. Luchtkogeltjes vallen hier niet onder.

Als lid bent u verplicht deel te nemen aan de onderlinge verplichte schietwedstrijd die ieder jaar wordt gehouden (5 schiet beurten). Tijdens de ALV worden de winnaars hiervan bekend gemaakt. Het is pas mogelijk een eigen wapen aan te schaffen als je één jaar lid bent van de vereniging. De uiteindelijke beslissing of je een eigen vuurwapen mag aanschaffen ligt onder andere bij de politie.

Als je geregistreerd staat bij politie of justitie, bijvoorbeeld in verband met een geweldsdelict, zal je waarschijnlijk nooit een eigen wapen kunnen aanschaffen. In zo’n geval is het dan ook onwaarschijnlijk dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) zal worden afgegeven en kun je dus géén lid worden van de vereniging. 

Scroll naar boven