Deskundigenbericht voor e-screener

Bron: KNSA

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordening (Rv) wordt de mogelijkheid geboden dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht beveelt. Voor de e-screener heeft de KNSA tezamen met de KNJV daartoe een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Den Haag.

Dit houdt in dat de KNSA en de KNJV de Rechtbank verzoeken om deze e-screener (een computergestuurde psychologische test voor de aanvraag van wapenverloven) door onafhankelijke deskundigen te laten beoordelen. Een zitting daarover heeft inmiddels plaatsgevonden tussen de KNSA/KNJV en de Staat op 26 november 2020 bij de Rechtbank Den Haag.

Het is inmiddels zeker dat de rechter een voorlopig deskundigenbericht zal bevelen. De KNSA en de KNJV hebben verzocht het COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland) daarvoor aan te wijzen. De Staat heeft de rechter verzocht andere deskundigen aan te wijzen. Over zes weken moet uitspraak komen over wie dat deskundigenbericht gaat leveren, wat de daaraan verbonden kosten zijn en de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Het is belangrijk dat dit deskundigenbericht er komt omdat inmiddels gebleken is dat de e-screener niet functioneert. Nadat al eerder bestaande verlofhouders onterecht een rode (dus negatieve) score bij de e-screener behaalden en als gevolg daarvan de e-screener voorlopig voor de bestaande verlofhouders is stopgezet, blijkt nu ook dat voor de nieuwe verlofaanvragers de e-screener eveneens veel te veel onterechte negatieve scores oplevert. Het gevolg is dat potentiële verlofhouders hoge kosten moeten maken voor een contra-indicatie; aan die situatie moet een einde komen.

 

 

Scroll naar boven