Verlenging corona maatregelen

De maatregelen die tot 6 april van kracht waren met betrekking tot de bestrijding tegen het COVID-19 (corona) virus zijn verlengt tot en met 28 april.

Dat betekend dat verenigingen tot deze datum gesloten blijven. Het is overigens na deze datum niet zeker of de genomen maatregelen worden versoepeld of nog langer van kracht blijven.

Met betrekking tot wapen verloven die in deze tijd verlengt moeten worden is er door de Nationale Politie een verlengingsbesluit genomen. Voor alle duidelijkheid en hoe er gehandeld wordt, verwijzen wij u naar de website van de KNSA. Daar wordt e.e.a. uitgelegd. Volg hiervoor de volgende link.

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/tijdens-coronacrisis-worden-verloven-verlengd/

Scroll naar boven