Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 29 april 2019

Aan alle leden en aspirantleden van SV Flakkee,

Het bestuur van schietvereniging Flakkee nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 29 april 2019 om 20.00 uur in onze accommodatie aan de Marnix Gijsenstraat 19 te Sommelsdijk.

Agenda

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen van de voorgaande Algemene ledenvergadering 2018
 3. Secretarieel jaarverslag over 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018 en vaststellen begroting voor 2019
 5. Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2018
 6. Vaststelling nieuwe kascontrole commissie.
 7. Goedkeuren van het huishoudelijk regelement.
 8. Prijsuitreiking clubwedstrijd 1e,2e en 3e prijs
 9. Verkiezing aftredende bestuursleden
 10. Ingekomen voorstellen van leden (schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond!

Het Bestuur  SV.Flakkee

 

Scroll naar boven