De rechter in Roermond heeft op 25 november uitspraak gedaan in de eerste e-screenerzaak van Nederland, aangespannen door de NOJG namens één van haar leden. De advocaat in deze procedure is Maurice Stassen uit Tilburg, tevens bestuurslid van onze vereniging.

De rechter heeft de argumenten van de Korpschef van tafel geveegd en bepaald dat enkel de uitslag van de e-screener niet voldoende mag zijn om een akte in te trekken of te weigeren. Er had minstens ook naar andere omstandigheden van de jager gekeken moeten worden, zoals zijn verlofverleden. Ook vond de rechter belangrijk dat de Minister zelf kennelijk ook niet al te veel vertrouwen heeft in de screener, omdat hij deze al deels buiten werking had gesteld.

De rechter is van mening dat de Korpschef in strijd heeft gehandeld met de wet, de toelichting bij de wet en de instructies van de Minister door alleen maar af te gaan op de uitslag van de screener. 

Wat de gevolgen van deze uitspraak zullen zijn is uiteraard nog niet duidelijk, maar wat ons betreft verdwijnt de hele e-screener van het toneel. Nu de rechter heeft aangegeven dat je niet alleen op die uitslag mag varen, en bovendien aangeeft dat de Minister kennelijk ook niet al te veel vertrouwen in de screener heeft, is er wat ons betreft geen enkele basis meer om jachtaktes in te trekken of te weigeren op basis van die enkele test.