KNSA en KNJV dagvaarden de Staat

Bron: KNSA

Ondanks de bezwaren die van de zijde van de KNSA en de Jagersvereniging zijn ingediend, is toch de e-screener per 1 oktober 2019 ingevoerd. Al spoedig bleek dit instrument – een computergestuurde psychologische test – ondeugdelijk te zijn. Tientallen wapenverloven en/of jachtaktes werden ingetrokken als gevolg van zogenaamd ‘sociaal wenselijk gedrag’. Disproportioneel en onwettig was ook de daaropvolgende actie van de politie om per direct de wapens van de sportschutters en jagers in bewaring te nemen.

De KNSA hecht eraan te benadrukken dat de veiligheid bij de beheersing van het legaal vuurwapenbezit de hoogste prioriteit moet hebben. Gebleken is echter dat de e-screener daarvoor niet het juiste instrument is. Daarom heeft de KNSA de minister verzocht per omgaande het gebruik van de e-screener stop te zetten. Zo’n zelfde verzoek is gedaan door middel van Kamervragen door de Tweede Kamerleden (CDA) Van Dam en Von Martels. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de minister per brief van 29 oktober 2019 aan de Tweede Kamer heeft bericht de inzet van de e-screener voor de bestaande verlofhouders en bestaande jachtaktehouders per direct stop te zetten voor in ieder geval de komende twee jaar.

De KNSA en de Jagersvereniging hebben er echter bij de minister op aangedrongen om ook de toepassing van de e-screener stop te zetten voor nieuwe aanvragers; immers, gebleken is wel dat het instrument e-screener niet deugt en dat eerst grondig naar de werking en de validiteit van het instrument gekeken moet worden. Daarover hebben ook beide belangenorganisaties met de minister een persoonlijk onderhoud gevoerd en dit verzoek nogmaals bij hem neergelegd.

Helaas weigert de minister om het instrument ook voor nieuwe aanvragers stop te zetten, en derhalve is er voor de KNSA geen andere keuze dan diezelfde eis bij kort geding af te dwingen. In kort geding wordt van de Staat geëist de e-screener ook voor nieuwe aanvragers stop te zetten. Vervolgens wordt een bodemprocedure geëist teneinde nader onderzoek naar de validiteit van het instrument uit te voeren en het gebruik van de e-screener definitief te stoppen.

Scroll naar boven